Cevaplar

2012-10-10T22:01:03+03:00

Ahlak Nedir ahlak hakkında ansiklopedik bilgi

Ahlak, toplumsal yaşamda, belirli kişi, grup ya da toplum için belirli zamanda ve belirli bir yerde geçerli olan (ya da geçerli olması beklenen) değer yargılarının, örf, adet, norm ve kuralların oluşturduğu bir sistem bütünüdür

insanların toplum içindeki davranışlarını ve birbirleriyle ilişkilerini düzenlemek amacıyla başvurulan kurallar dizgesi, başka insanların davranışlarını olumlu ya da olumsuz biçimde yargılamakta kullanılan ölçütler bütünü tarih boyunca her insan topluluğunda ahlak dizgesi var olmuştur bu dizge toplumdan topluma ve aynı toplum içinde çağdan çağa değişiklik gösterir nesnel ya da toplumsal ahlak, insanın toplumun öteki bireylerine karşı ödevini içerir bu kurallar yazılı olmadığı için biçimsel bakımdan hukuktan farklı olmakla birlikte, gene de ahlak ile hukukun örtüştüğü, hatta özdeşleştiği durumları vardır toplumsal yaşama egemen olan hukuk kurallarıyla nesnel ahlak arasında sıkı bir bağ vardırtoplumun genel ahlak görüşlerine ve toplumsal vicdana uygun düşmeyen hukuk düzenlemeleri, kendilerinden beklenen toplumsal işlevi yerine getiremeyeceğinden uzun ömürlü olmaz

0
2012-10-10T22:01:28+03:00

“Allah katında kötü huydan daha büyük günah yoktur. Çünkü huyu kötü olan kimse, bir hatadan kurtulmadan öbürünü işler.” (Esbehani)

Güzel ahlakın zıddı kötü ahlaktır. Kötü ahlak kötü huylu olmak demektir. Kötü ahlak kişiye dünyada da ahirette de zarar verir. Yani insan için zararların ve kötülüklerin başı kötü ahlaklı olmasıdır. 
Yalan söylemek, gıybet etmek, emanete hıyanet etmek, iftira atmak, zulüm ve haksızlık etmek, münakaşa, su-i zan, ikiyüzlülük vs. gibi huylar kötü ahlaka birer misaldir.  
İslâm âlimleri, kötü huyların kontrol altına alınıp, düzeltilmesi gerektiğine hükmederler. 
Hz. Ömer (ra): "İnsanda on (fıtrî) ahlâk vardır, bunlardan dokuzu iyidir, birisi kötü. Bu kötü (serbest kalırsa) diğerlerini de bozar..." demiştir. (Kütüb-i Sitte)
 

0