Cevaplar

2012-10-10T22:07:16+03:00

Dicle: Doğu Anadolu’dan doğar Basra Körfezine dökülür.
Fırat: “ “ kaynağınıalır. Irak topraklarında Dicle nehri ile birleşerek Basra
Körfezine dökülür.
Çoruh: Doğu Karadeniz’den doğar. Gürcistan topraklarından Karadeniz’e dökülür.
Aras: Doğu Anadolu’dan doğarak Hazar Deniz’ine dökülür.
Kura: “ “ kaynağınıalır. Azerbaycan topraklarında Aras nehri ile birleşerek
Hazar Deniz’ine dökülür.
KaynağınıDışÜlkelerden Alıp Yurdumuza Dökülen Akarsularımız
Meriç: Bulgaristan’dan kaynağınıalarak Ege Deniz’ine dökülür.
Asi: Lübnan dağlarında doğar Hatay’dan Akdeniz’e dökülür.
Yurdumuzda Kaynağını Alıp Yine Yurdumuza Dökülen Akarsularımız
Kızılırmak: En uzun Akarsuyumuzudur. Karadeniz’e dökülür.
Yeşilırmak: Karadeniz’e dökülür.
Sakarya: Karadeniz’e dökülür.
Susurluk: Marmara’ya dökülür.
Gediz Bakırçay Büyük ve Küçük Menderes: Ege Deniz’ine dökülür.
Göksu Aksu Ceyhan Seyhan Tarsus: Akdeniz’e dökülür.

0
2012-10-10T22:07:57+03:00

a) Yağmur Sularıyla Beslenenler
Genellikler yazın kururlar. Yağmurun fazla olduğu aylarda canlanırlar.
Ege Akdeniz ve İç Anadolu akarsuları.

b) Kar ve Buzul Sularıyla Beslenenler
Yüksek Dağlardan beslenirler. Karların eridiği yaz aylarında canlanırlar.
D.Karadeniz (bir Kısmı) D.Anadolu akarsuları

c)Kaynak Suları ile Beslenenler
Genelde küçük akarsulardır. Akdeniz bölgesindeki Karstik sahalarda görülür.

Manavgat Çayı
d) Gölden Çıkan Akarsular
Bazı Göllerin yaışlı dönemlerde taşan fazla sularını boşaltırlar. (Gideğen-Gölayağı denir)
Beyşehir Gölü à Çarşamba Suyu à Konya Ovası Eğirdir Gölü à Kovada Çayı à Kovada Gölü

e) Karma Rejimli Akarsular

0