Cevaplar

2012-10-10T22:37:44+03:00
Simple Present Tense Cümle Yapısı

Olumlu cümle: Özne + esas fiil + s takısı.
Örnek cümle: You sing. She sings.

Olumsuz cümle: Özne + yardımcı fiil + NOT + esas fiil.
Örnek cümle: You do not sing.

Soru cümlesi: yardımcı fiil + Özne + esas fiil.
Örnek cümle: Do you sing

Geniş zamanla ilgili 3 durumdan söz edebiliriz:

1. Olumlu cümlelerde yardımcı fiil kullanmayız.

2. 3. tekil şahıslar için (he,she,it) esas fiile –s takısı, yardımcı fiile de –es ekleriz. 
(yani 3. şahıslar için does yardımcı fiilini kullanırız.)

3. to be fiilinde yardımcı fiil kullanmayız. Soru ve olumsuz cümleler için bile geçerlidir bu.

 

imple Present Tense’i hangi durumlarda kullanırız:

1. Kalıcı ve süreklilik arz eden durumlardan söz ederken:

Örnek cümle: Summer follows spring. Gases expand when heated.

2. Şu sıralar olan periyodik olayları aktarırken:

My sister works in a bank.

3. Alışkanlık haline getirilmiş eylemler:

I get up at 7. I sometimes stay up till midnight.

4. Geleceğe dönük referans verilen olaylar:

The concert begins at 7.30 next Friday evening.

5.Gözlemleri ve demeçleri, bildirileri aktarırken:

I hope so. It says here that… . I love you. I hate him.

6. Talimat verirken:

First you weigh the ingredients.

0