Cevaplar

2013-03-01T23:44:25+02:00

Vlalla ben ing dinliyorm hep :D

1 1 1
2013-03-01T23:57:46+02:00

Türk pop müziği kronolojisinde, 1900'lerden 2010'lara en az bir adet popüler müzik eseri yayınla(n)mış Türk(iye) asıllı tüm solist ve toplulukların ilk kayıtlarının piyasaya çıkış (film müzikleri için yapıtların vizyon) tarihleri esas alınmış, tarihlerin aynı olması durumunda isim sırası gözetilmiştir. Albüm dışındaki tüm kayıt biçimlerine eser adlarının yanında yer verilmiştir. Biçimler sınıflandırılırken şarkı adedi baz alınmış; 1-2 şarkı tekli; 3 şarkı maksi tekli; 4-5 şarkı EP; an az 6, en çok 8 şarkı mini albüm; 9 şarkı ve üzeri albüm olarak kabul edilmiştir. Popüler müzik dışında da eserler vermiş olanlardan hareketle, söz konusu solist ve toplulukların icra ettikleri tüm müzik türleri belirtilmiş, popüler olmayan türler (askeri müzik, dini müzik, çocuk müziği, film müzikleri, klasik müzikler, halk müzikleri) ve alt türler (marş, opera, operet, fantezi müzik, protest müzik ve "içinden çıktığı toplumsal ve kültürel çevreye göre biçimlenmiş, tutarlı bir kuramsal dayanaktan yoksun, ezgi yönünden Arap müziğinden, çalgı yönünden de Batı müziğinden esintiler taşıyan, önceleri taşradan başlamakla birlikte zamanla toplumun tüm kesimlerinden gelen yaygın bir dinleyici kitlesine sahip, toplumumuza özgü"[1] olan arabesk müzik) sadece isimleriyle yer alırken, kendi içinde sırasıyla önce alt türlere, sonra tarzlara, sonra da stillere ayrılan popüler müzik sadece alt türleriyle (blues, caz, country, elektronik müzik, hip hop, Latin müziği, pop, reggae, R&B, rock) yer almış; kanto ve tango dışındaki tarzlarına yer verilmemiştir.

3 5 3