Cevaplar

2012-10-11T13:30:10+03:00

Atom Numarası aynı Kütle Numaraları farklı ise bunlar İzotop Atomlardır.

Nötron sayıları aynı, Proton ve Kütle Numaraları farklı olanlar ise İzoton atomlardır. Bunlar farklı element atomlarıdır.

Elektron sayıları ve elektron açılımları aynı olan maddelere ise İzoelektronik maddeler nedir.

0