Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-11T15:25:14+03:00

düşünce yönünün değişmesi insanın aklında bir fikir varken düşüncenin iyi ve kötü yönlerini beynin algılamasına kasıt dağılan fikrin başka yerlere gitmesidir

1 5 1
2012-10-11T15:28:48+03:00

İnsanlar beden yapıları açısından hayvanlardan farklı değillerdir. İnsan ve hayvan bedeni dünyadan beslenir. Farkında olan insan bilinci, evrensel enerjiyle beslenir. Bilincindeki evrensel enerji özelliklerini fark edemeyen insanın yaşam anlayışı “dünyasal” olur.

Dünyasal yaşam ortağımız olan hayvanlardan aklımızı oluşturan düşünce gücünü kullanabildiğimiz oranda ayrılırız. Toplumsal değerlerin kazandırdığı sahip olma duygusundan arındığımız ölçüde, stresten ve yolaçtığı allostaz mekanizmasından uzak kalarak sağlığımızı koruyabiliriz.

Bedensellik nedeni şartlanmaların oluşturduğu duygularla gelişen düşünce sistemi; ben merkezli bir bilinç yaratır. Toplumun ben merkezli şartlanmalarını peşin hükümle kabul etmeyip evrensel gerçeklik ışığında her konuyu sorgulayabilen insan, varlığının hakkını verme ve dolayısıyla bilinç düzeyini olumlu (pozitif) yönde geliştirme eğilimindedir.

Evrensel gerçeklik, madde boyutunda çokluk olarak gördüğümüz tüm varlıkların özde bir olduğu düşüncesidir. Sen ve o, siz ve biz ayrımları; tüm sorunların ana çıkış kaynağıdır. Özde bir isek, farkımızda yoktur. İnsan, bu gerçekliği “isterse” farkedebilen ve özde bir enerji birikimine düşünce gücüyle yön verebilen bir varlık oluşu nedeniyle kutsaldır.

Sadece diğer insanlara değil, bitki ve hayvan dahil tüm varlığın özünü, bir bütün içinde, kendi özünde hissedebilmenin bir yolu, benlik kaygısını ortadan kaldıracak düşünceyi yaşamına yansıtabilmektir. Benlik kaygısız yaşam biçimi varolan tüm birimlere hoşgörü ve karşılıksız paylaşım biçiminde yansıyacaktır. Bunu sağlayabilmek için, benlik değerlerini güçlendiren gelenekçi değer yargılarından kurtulmak gerekir.

Şartlanmanın oluşturduğu değer yargılarından arınmanın yolu; önce sorunu idrak etmek, ardından değişimi kabullenmek ve sürekli yenilenmektir.

2 5 2