Cevaplar

  • C5kn
  • Elit Moderatör
2016-04-19T18:14:02+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
Atomlar,moleküller,iyonlarve serbest radikaller kimyasal tür olarak adlandırılır.

#Atomlar:
Bir elementin tüm özelliklerini gösteren en kücük yapı tasına atom denir.Sembollerle gösterilir.Örneğin H,F...
-Soygazlar en dıs katmanda maksimum sayıda elektron bulundurduklarından kararlıdır ve doğada atom halinde bulunur.
-Soygazlar He haric değerlik elektron sayısı 8dir.He ise 2 dir.
-Son katmanındaki elektron sayısını ikiye tamamlamaya dublet,sekize tamamlamaya oktet kuralı denir .

#Moleküller
-Değerlik elektron sayıları soygaz düzeninde olmayan ametaller kararsızdır.
-Kararlı yapıya ulasmak icin birbirleriyle veya baskasıyla etkilesime gecer.Bu etkilesimle moleküller olusur.

#İyonlar
-Elementler birbirleri ile bileşik olustururken elektron alıs verisi sonucu artı veya eksi yüklenir.Yüklü atomlara iyon denir.
Artı yüklüyse katyon,eksi yüklüyse anyondur.

#Radikaller
-Oktetini veya dubletibi tamamlamıs ortaklanmamıs elektronu olan kimyasal türlerdir.

LEWIS GÖSTERIMI:Lewis yapıları yazılırken element sembolünün çevresine değerlik elektron sayısı kadar nokta koyulur.Noktalar sembolün dört tarafına sırasıyla yerlestirilir.

GÜCLÜ-ZAYIF  BAĞLARIN OLUŞMASI VE KOPMASI
Kimyasal türler arasındaki değisimler sonucunda mutlaka enerji değisimi olur.Kimyasal türler kararlı olmak icin düsük eneji durumunu tercih eder.Bu nedenle bağ olusumu ekzotermik tepkimedir.Madde hal değistirdiğinde kimyasla tür olusmaz.Bu nedenle bu değisimlere yükske enerji gerekmez.Kimyasal türleri birbirinden ayırmak icin 40kJ den fazla enerji gerekiyorsa güclü etkilesim gerekmiyorsa zayıf etkilesimdir.Zayıf etkilesimler maddenin fiziksel halini etkiler.

GÜCLÜ ETKILESIMLER
#Iyonik Bağlar
×Metallerle ametaller arasında gerceklesir.
×Metal atomlarının elektron vermesi ve ametal atomlarının alması sonucu olusur.
×Iyonik bağlı bileşikler;
-Oda kosullarında katı haldedirm.
-Suda iyonlaşarak cözünürler.
-Sulu cözeltileri elektrik akımını iletir.
-Erime noktaları yüksektir.
-Katı halleri sert ve kırılgandır.

#Kovalent Bağlar
×Ametal atomlarının değerlik elektronlarının ortaklaşa yaptıkları bağa denir.
×Lewis gösteriminde kovalent bağdaki ortaklaşa kullanılan elektron ciftleri bağlayıcı elektron ciftidir.Bağ olusumuna katılmayan ise ortaklanmamıs elektron ciftidir.
×Her elementin bağlayıcı elektronlarına sahip cıkma eğilimi farklıdır.Elektronegatiflik arttıkca bağa sahip cıkma eğilimi artar.

∆Apolar kovalent bağ aynı ametal atomlar arasında olusur.Dipol momentler toplamı 0dır.Yani elektronlar  esit cekilir.
∆Polar kovalent bağ ortak elektronların esit cekilmemesiyle olusur.

#Metalik Bağlar:Metal atomlar en son katmanda elektronlari cekirdek tarafindan kuvvetle cekilmez.Metaller değerlik elektronlarını vererek soygaza benzemeye calisir.Metal atomların değerlik elektronlarını diğer element atomlarının elektronlarına göre daha serbesttir.Hareketli elektron denizi olusturur.Bununla pozitif metal iyonlar arasındaki cekim kuvvetidir.

ZAYIF ETKİLEŞİMLERTüm tanecikler hem kendi aralarında hemde hem de farklı taneciklerle etkileştiğinde:
a)van der Waals etkileşimleri
b)Hidrojen bağları şeklinde kuvvetler ortaya çıkar.Bunlara zayıf etkileşimler  denir.Zayıf etkileşimler negatif ve pozitif yükler arasındaki çekim kuvvetine dayanır.Zayıf etkilesimler atomları bir arada tutan bağlarla kıyaslandığında oldukca küçüktür.Bu nedenle madde ısıtıldığında  önce zayıf etkilesimler kopar.
❕C ve H atomlarından olusan moleküller apolardır.C ve H dan başka atom da varsa polardır.
❕Lewis ile gösteriminde ortaklanmamış elektron cifti varsa molekül polardır.
#Kalıcı dipol:Polar moleküller kalıcı dipol oluşturur.
#İndüklenmiş dipol:Apolar moleküller indüklenmi dipol olusturur.

Şimdi zayıf etkileşimleri olustursan kuvvetleri inceleyelim.
1)van der Waals Etkileşimleri 
➡Dipol-Dipol:İki nötr molekül kalıcı dipole sahipse birbirini çekerler.Yani polar maddeler arasındaki çekim kuvvetidir.HCl,NH_3,H2O örnektir.Molekülün polarlığının artması dipol-dipol etkilesimini arttırır,sıcaklık azaltır.

➡İyon-Dipol:Bir iyonun polar molekülle etkileşimidir.Örneğin NaCl suda çözünürse iyon-dipol etkilesimi görülür.Dipol -dipol etkilesiminden güçlüdür.

➡London Kuvvetleri:Apolar moleküllerin ve soy gazların anlık dipollesmesiyle olusur.Apolar moleküllerde sadece London kuvvetleri görülür.London kuvvetleri bütün maddelerde vardır.Elektron sayısı arttıkça London kuvveti artar.En zayıf etkilesimdir.

b) bHidrojen bağları:H atomu F,O veya N ile bağlandıktan sonra elektronegatifliği büyük olan atom arafından cekilir.Hidrojen baı kesik çizgi(...........) ile gösterilir.van der Waals etkilesimlerinden güçlüdür.
3 5 3