Cevaplar

2012-09-14T21:19:02+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

Antlaşma Maddeleri: 
1-) Sırp krallığı yeniden kurulacak, sırplardan Türklerin aldığı topraklar geri verilecekti.Buna karşılık Sırplar Türklere vergi verecekti.
2-) Eflak, Türklere vergi vermeye devam edecek, fakat Macaristan himayesinde olacaktı.
3-) Her iki taraf Tuna’yı geçemeyecekti.
4-) Anlaşma 10 yıl geçerli olacaktı.

Antlaşma Sonuçları: 
1-) Osmanlılar Balkanlarda rahatlama sağlayarak, yeniden toparlanmak için zaman kazanmışlardır.
2-) Macarlarla tampon bölge oluşturularak onların direk zararından kurdurulmuştur.
3-) İlk defa sınır kavramı ortaya çıkmış ve tuna nehri belirleyici olmuştur.
4-) Sultan II. Murad bu ortamdan yararlanarak hükümdarlığı 12 yaşındaki II. Mehmet’e bırakmıştır.Bu durum Avrupa’da yeni bir Haçlı seferinin toplanmasına neden oldu.

Antlaşmanın Önemi:
1-) Osmanlı Devleti'nin imzaladığı ilk resmî antl

0
2012-09-14T22:23:11+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

 

Edirne-Segedin Antlaşması(1444):

 

1)Osmanlılar ile Macarlar 10 yıl boyunca savaşmayacaklardı.

 

2)Bulgaristan Osmanlı egemenliğini tanıyacaktı.

 

3)Eflak Prensliği Osmanlılara  vergi verecekti.

 

4)Sırplardan alınan yerler geri verilecek ve Sırp despotluğu yeniden kurulacaktı

0