Cevaplar

2012-10-11T17:49:14+03:00

, öncelikle
gezegenimizde süregelen su çevrimini
çözümlemek gerekiyor. Son derece basit
bir döngü gibi görünen bu çevrimin,
dünyadaki tüm canlılara yaşam kaynağı
sağladığını düşününce, mekanizmanın
işleyişinden etkilenmemek mümkün
olmuyor.
Su döngüsünü harekete geçiren güneş,
okyanuslardaki suyu ısıtır; ısınan su
buharlaşarak atmosfere karışır. Yükselen
hava akımları, su buharını atmosferde
yukarılara taşır. Orada bulunan daha
soğuk hava akımları bulutlar içinde
yoğunlaşmaya sebep olur. Hava akımları,
bulutları dünyanın çevresinde hareket
ettirir. Bulut zerreleri biraraya gelerek
büyüyüp, yağış olarak yeryüzüne düşer.
Kar ya da yağmur olarak düşen yağışın
büyük bir kısmı okyanuslara ya da toprağa
düşerek yerçekiminin etkisiyle yüzey akışı
olarak akar.
Bu akışın çoğu sızarak yer altına
geçer. Bu suyun yüzeye yakın
kalan kısmı ise yeraltı suyu
boşaltımı olarak tekrar
yüzeydeki su kütlelerine
katılır. Bazı yeraltı suları
yer yüzeyinde buldukları
açıklıklardan tatlı su
kaynakları olarak tekrar
ortaya çıkarlar. Yeraltı
sularının bir kısmı ise çok
daha derinlere gider ve

0