Cevaplar

2012-10-11T16:54:05+03:00

Tanım : (Mutlak Değer): Bir a gerçek
sayısının , koordinat doğrusu üzerinde
eşlendiği noktanın başlangıç noktasına
olan uzaklığına a sayısının mutlak
değeri denir.
|a|
ile gösterilir.
Özellikler : a,b∈R olmak üzere,
I) |a|0
II) a  0 ise |a|= a
a  0 ise |a|=a
III) |ab|=|ba|
Diğer yandan , Koordinatları A(a)
ve B(b) olan iki nokta arasındaki
uzaklık d(A,B) olarak ifade edilir ve
aşağıdaki gibi hesaplanır.
d(A,B)=|ba|
Tanım : Uzunlukları eş olan doğru
parçalarına eĢ doğru parçaları denir.
Örnek:

Örnek : olmak üzere

0
2012-10-11T17:26:45+03:00

http://www.oguzhocam.com/2012/01/hayalgucu-yaynlar-8snf-matematik-calsma_8620.html

0