Cevaplar

2012-10-11T18:24:47+03:00

Dünya çapında 193 üye ülkesi bulunan Birleşmiş Milletler, çeşitli kriterleri göz önünde bulundurarak her sene hazırladığı İnsani Gelişme Endeksi‘ni yayımlamaktadır. Bu endeksin içerisinde, üye ülkelerin eğitim durumlarını ölçmeye ve belirtmeye yönelik olarak hazırlanan Eğitim Endeksi bulunmaktadır. Bu endeks, okuma-yazma oranı ile eğitime katılma süresi ve oranı göz önünde bulundurularak hazırlanmaktadır. Sıfır ile bir değeri arasında değer alan ülkenin eğitim endeksi değerinde, “bir” en iyiyi, “sıfır” ise en kötüyü tasvir etmektedir.

Dinin kökenlerinde cevabı bilinmeyen soruların da bulunduğu ve nitelikli bir eğitim ile bu sorulara cevap verilebileceği; cevap verilemese dahi doğru cevabın “tanrının işi” olmadığının anlaşılabileceği düşünüldüğünde ve rapordaki değerlere göz atıldığında; toplumunun eğitim seviyesi yüksek olan ülkelerde dini eğilimde azalma olduğu görülmektedir. Tam tersine, toplumunun eğitim seviyesi düşük olan ülkelerde ise dini eğilimde artış olduğu görülmektedir.

Rapordaki ülkelerin eğitim endeksi değeri (mavi çizgiler) ile ülkelerin dinsizlik oranı (kırmızı sütunlar) verileri göz önünde bulundurulduğunda eğitim ile dini eğilim arasındaki ilişki aşağıdaki grafikten görülebilmektedir:


(grafiği büyütmek için tıklayınız)

Doğrusal eğilim çizgilerinin de elde edildiği grafikten görüldüğü gibi; genel olarak, eğitim seviyesi yüksek olan toplumlarda dini eğilimin, eğitim seviyesi düşük olan ülkelere kıyasla, daha düşük seviyede olduğu göze çarpmaktadır. Yani, genel olarak, ‘toplumlarda okuma/yazma, eğitime katılma oranı ve eğitim süresi arttıkça, dini eğilimin azaldığı’ şeklinde bir yargıya varılmaktadır. Gerçekten de eğitim endeksinde ilk sıraları paylaşan Finlandiya, Danimarka, Avustralya, Küba, Kanada, Norveç gibi ülkelerde dini eğilim oldukça düşükken; son sıralarda yer alan Afganistan, Senegal, Pakistan, Bangladeş, Sudan gibi ülkelerde dini eğilim oldukça yüksektir.

Yani genellikle, bir ülkede dini eğilimin varlığı/şiddeti ile ülkede verilen eğitim ilişki içerisinde olma eğilimindedir ki rakamların ifade ettiği eğilim bu şekildedir. Yurttaşlarının eğitime katılma oranı ve ülkedeki ortalama eğitim süresi yüksek olan ülkelerde dini eğilim düşük olma eğilimindeyken, yurttaşlarının eğitime katılma oranı ve ülkedeki ortalama eğitim süresi düşük olan ülkelerde ise dini eğilim yüksek olma eğilimindedir.

Elbette bu ifade, eğitimin niteliğini barındırmamasından dolayı dünyadaki tüm ülkeler için genelleştirilebilir nitelikte olmayabilir. Ancak genel eğilimi yansıttığı konusunda herhangi şüphe olmadığı düşünülmektedir.

0