Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-10-11T18:31:15+03:00

Mayoz Bölünme bir diploit ökaryotik hücrenin bölünerek genelde gamet olarak adlandırılanhaploit hücrelere bölündüğü hücresel bir süreçtir. Gamet hücresinde kromozom sayısının azalmasıyla sonuçlanan "mayoz", Yunanca'da "Daha da küçültmek" anlamına gelen Meiounkelimesinden gelmektedir. Mitoz bölünme ile alakası yoktur. Mayoz Bölünme eşeyli üreme için gereklidir ve bu yüzden eşeyli üreyen tek hücreli organizmalar da dâhil tüm ökaryot hücrelerdegörülür. Özellikle Bdelloid rotiferlerin içinde bulunduğu birkaç ökaryot mayoz yeteneklerini kaybedip partenogenezle ürerler. Mayoz eşeysiz mitotik bölünmeyle üreyen arkealarda ya daprokaryotlarda meydana gelmez

6 4 6
2012-10-11T18:41:23+03:00

Mayoz bölünme eşeyli üreyen canlıların eşey (üreme ) hücrelerinde görülür.
Mayoz bölünme sonunda dört yeni hücre oluşur.
Oluşan yeni hücrelerin kromozom yapıları birbirinden farklıdır.
Mayoz bölünme ile kromozom sayısı yarıya iner.
Mayoz bölünme ile diploit (2n kromozomlu) hücreden haploid (monoploid, n kromozomlu) hücreler oluşur.
Dişi bireyde mayoz bölünme ile yumurta hücreleri, erkek bireyde sperm hücreleri oluşur.

2 3 2