Mutasyonla ilgili olarak;

I.Üreme hücrelerindeki mutasyonlar sonraki nesillere aktarılabilir.

II.Canlılara yeni kalıtsal özellikler kazandırabilir.

III.Vücut hücrelerindeki mutasyonlar yavru bireylere aktarılmaz. ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I,II ve III

1

Cevaplar

2012-10-11T18:47:38+03:00

a şıkkı doğrudur.çünkü mutasyon kalıtsaldır.

1 5 1