Cevaplar

2013-03-04T20:06:54+02:00


Öncelikle bazı konuları birbirinden ayırmak gerekir. Betonarme yapılarda demir donatı ve kullanılacak beton cinsi ve özellikleri, inşaat mühendisinin, mimari projeye uygun olarak hazırladığı betonarme projesi ile belirlenir. Bu projeye tam olarak uyulması sorduğunuz kontrol aşamasının ilk şartıdır. Demir donatı boyutları ve miktarı, beton kalitesi ve betonarme sırasında uygulama takvim ve sıralaması önemlidir. Bunlar uzman denetiminde ve çalışanların disiplinli çalışmasıyla gerçekleştirilir. Beton sonrası kontroller, sulama vb takibi de yine uzman kişiler tarafından yapılır.

Alttaki mesajı okuyunuz:

Beton dökümü hakkında bilgiler:

A) Dökümden Önce Dikkat Edilecek Noktalar

Kalıpların sağlam ve sızdırmaz olduğunu; temizliğini, yağlanıp yağlanmadığını, yüzeylerinin uygun olup olmadığını kontrol edin. Donatıların gereğince döşenip, kontrolünün yapılıp yapılmadığına bakın. Yeterli miktarda ve uygun boşaltma aracınız olup olmadığını; betonu işlemek için uygun sayı ve nitelikte eleman ve araç-gereç bulunup bulunmadığını kontrol edin. (Yeni Deprem Yönetmeliği'ne göre, vibratör kullanımı zorunlu hale gelmiştir.) Taze betonun bakımı için gerekli önlemleri alın. (Su hortumları, örtüler vb) Pompa ve transmikserlerin çalışma alanlarının hazırlanıp hazırlanmadığına bakın. Yer betonu dökülecekse, zemin döküme uygun hale getirilmiş mi, kontrol edin.

B) Betonun Dökümü ve Yerleştirilmesi Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar

Betonun yerleştirilmesi pompalı ve pompasız olarak ikiye ayrılmaktadır. Yerleştirme yöntemi betonun kıvamını etkiler. Pompalanacak betonun, mikserden direkt kalıba dökülen betona kıyasla daha akıcı ve kolay işlenebilir olması aranır. İçine beton yerleştirilecek kalıbın ve yerleştirme işçiliğinin sertleşmiş beton kalitesi üzerine hem mukavemet hem de görünüş açısından önemli etkileri vardır.

Kalıbın cinsi (ahşap, çelik, tünel gibi) Kalıp yüzeyinin kalitesi Kalıp yağı kullanılması Yerleştirme esnasında vibratör kullanımı

gibi faktörler beton kalitesi ile doğrudan bağlantılıdır.
Şantiyede en çok karşılaşılan sorun, betonun rahat yerleştirilip, mastarlama yapılamamasından dolayı döküm yerine gelen betona fazladan su eklenmesidir. Bu, beton mukavemetini düşürür. Bu sorun, uygun kıvamda beton siparişi, akışkanlaştırıcı kimyasal katkıların kullanılması ve özellikle de şantiyede vibratör kullanımı ile giderilebilir.


3 3 3