Cevaplar

2012-10-11T19:02:55+03:00

Fatih Sultan Mehmet’e gelinceye kadar İstanbul 29 defa kuşatılmıştır.Bu kuşatmalar hakkında anlaşamayan tarihçiler,sayıyı 32′ye kadar çıkarmışlardır:
1.M.Ö. 479′da Isparta Kralı Pasvanias. 2.M.Ö. 408′de Atinalı Alkibiadis. 3.M.Ö. 340′ta Makedonya İmparatoru Filip’in generallerinden Leon. 4.M.S. 197′de İmparator Septime Severe. 5.313′te Sezar Maksimianus. 6.315′te Roma İmparatoru Büyük Konstantin. 7.616′da İran Hükümdarı Keyhüsrev. 8.636′da Avarla. 9.654′te Şam valisi Muaviye. 10.667′de Halife Muaviye’nin oğlu Yezid. 11.672′de Muaviye’nin komutanları. 12.715′te Halife Süleyman’ın kardeşi Meselleme ve Halife Mervan’ın oğlu Ömer İbn Abdülaziz. 13.739′da Halife Abdülmelik’in oğlu Süleyman. 14.764′te Bulgar Kralı Bağanos. 15.780′de Harünürreşit. 16.798′de Abbasi Halifesi Abdülmelik. 17.811′de Bulgar Despotu Krumoz. 18.820′de Slav komutanı Thomas.
19.866′da Rus Komutanı Askold. 20.914′te Bulgar Kralı Simeon. 21.948′de Âsi Torniçiyus. 22.1081′de Aleksios Komninos. 23.1204′te Haçlı Ordusu. 24.1261′de Mihail Paleoloğs. 25.1396′da Yıldırım Beyazıt. 26.1402′de Niğbolu Zaferi’nden sonra tekrar Yıldırım Beyazıt. 27.1414′te Yıldırım Beyazıt’ın oğlu Emir Musa. 28.1422′de II.Sultan Murat. 29.1453′te Fatih Sultan Mehmet.

Fatih Sultan Mehmet’e gelinceye kadar İstanbul 29 defa kuşatılmıştır.Bu kuşatmalar hakkında anlaşamayan tarihçiler,sayıyı 32′ye kadar çıkarmışlardır: 1.M.Ö. 479′da Isparta Kralı Pasvanias. 2.M.Ö. 408′de Atinalı Alkibiadis. 3.M.Ö. 340′ta Makedonya İmparatoru Filip’in generallerinden Leon. 4.M.S. 197′de İmparator Septime Severe. 5.313′te Sezar Maksimianus. 6.315′te Roma İmparatoru Büyük Konstantin. 7.616′da İran Hükümdarı Keyhüsrev. 8.636′da Avarla. 9.654′te Şam valisi Muaviye. 10.667′de Halife Muaviye’nin oğlu Yezid. 11.672′de Muaviye’nin komutanları. 12.715′te Halife Süleyman’ın kardeşi Meselleme ve Halife Mervan’ın oğlu Ömer İbn Abdülaziz. 13.739′da Halife Abdülmelik’in oğlu Süleyman. 14.764′te Bulgar Kralı Bağanos. 15.780′de Harünürreşit. 16.798′de Abbasi Halifesi Abdülmelik. 17.811′de Bulgar Despotu Krumoz. 18.820′de Slav komutanı Thomas. 19.866′da Rus Komutanı Askold. 20.914′te Bulgar Kralı Simeon. 21.948′de Âsi Torniçiyus. 22.1081′de Aleksios Komninos. 23.1204′te Haçlı Ordusu. 24.1261′de Mihail Paleoloğs. 25.1396′da Yıldırım Beyazıt. 26.1402′de Niğbolu Zaferi’nden sonra tekrar Yıldırım Beyazıt. 27.1414′te Yıldırım Beyazıt’ın oğlu Emir Musa. 28.1422′de II.Sultan Murat. 29.1453′te Fatih Sultan Mehmet. Kaydet Kapat  
1 5 1