Cevaplar

2012-10-11T19:14:08+03:00

MAYOZ BÖLÜNMENİN ÖNEMİ

Türlerin kromozom sayısının kuşaktan kuşağa sabit kalmasını sağlar

Anne ve babadan gelen kromozomların gametlere rastgele dağılmasını sağlar


Crossing over evresinde anne ve babaya ait kromozomlar arasında segment değişimi olur Böylece, her bir kromozomda anne ve babanın genleri birbirine karışır 

mayoz bölünme sonucu oluşan hücreler 4 tanedir 

1 5 1