Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-10-11T19:37:02+03:00

mümkün olamazz 

Bu ka dar kü çük bir
ala nı gös te ren bir araçla gök yüzünde ki he de fi mi zi bul mak ba zen cid di bir so run olur. bu yüzden hayırr

2 5 2
2012-10-11T22:13:16+03:00

Sen dünyanın yarın ne olcağını bilmezken 200 yıl sonra ne olacağını nasıl bilesin Mantık ;)

0