Cevaplar

2012-10-11T19:34:33+03:00

1. vazifen türk istikbalini ilelebet muhafaza ve mudafa etmektir Atatürkün kararlılığını göstermektedir

3 4 3
2012-10-11T19:35:38+03:00

Biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve Türk milliyetçisiyiz; Cumhuriyetimizin dayanağı Türk topluluğu-dur. Bu topluluğun fertleri ne kadar Türk kültürüyle dolu olursa, o topluluğa dayanan Cumhuriyet de o kadar kuv-vetli olur.”

 “Esas olan, Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır.

Birinci vazife olarak, “Türk istiklâlini ve Türk Cumhuriyeti’ni ilelebed muhafaza ve müdafaa”

2 5 2