Cevaplar

2012-10-11T19:38:10+03:00

Which derken sana quizde olan soruların cevaplarını isticek cevaplar:

dkdwqz

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-11T20:04:46+03:00

Bildiğiniz gibi, ingilizce konuşurken, insanlar haricindeki isimler için "which" sorusunu kullanıyoruz. Burada da öyle yapacağız. Diğer kurallar aynıdır.

I listened to a story. It was very exciting.

I listened to a story which was very exciting.

I listened to a story that was very exciting.

Cümleyi bu şekilde kurarsak "that" veya "which" kullanabiliriz. Ancak "omit" yapamayız. Çünkü "which" kelimesini subject pronoun yerine kullandık.

 

 

 

Cümlelerin sırasını değiştirirsek:

A story which I listened to was very exciting.

A story that I listened to was very exciting.

A story I listened to was very exciting.

Şeklinde; hem "which", "hem "that" hem de omit yaparak kurabiliriz.

 

Cümlelerin sırasını değiştirince "a story" ikinci cümlede (yani adjective clause'a çevirmek istediğimiz cümlecikte) nesne olduğu için omit yapabiliyoruz.

 

 

 

İkiden fazla sayıdaki cümleyi de birleştirebiliriz.

I have a car. It is a Ferrari.I bought it from a friend.

I have a carwhich is a Ferrari.

I have a carthat I bought from a friend.

I have a carwhich I bought from a friend.

I have a carwhich is a Ferrarithat I bought from a friend.

Dikkat ederseniz, birinci cümlenin sonunda bir isim var (car). Bu ismi ikinci cümlecik niteliyor.

Aynı şekilde, ikinci cümleciğin de sonunda bir isim var (Ferrari). O ismi de, üçüncü cümlecik niteliyor.

Birinci ve ikinci cümleleri bağlayan "which" kelimesini omit yapamayız. Çünkü yerini tuttuğu "it", ikinci cümlede öznedir, subject pronoundur. (It is a Ferrari)

İkinci ve üçüncü cümleleri bağlayan "that" kelimesini omit yapabiliriz. Çünkü yerini tuttuğu "it", üçüncü cümlede object olarak kullanılmaktadır. (I bought it from a friend)

 

Cümlenin akışı açısından, aynı sözcüğü bağlaç olarak iki defa kullanmaktansa, iki farklı sözcük kullanmak kulağa daha hoş gelir. (which, that) 

Which hakkında yardımcı olabilir

 

Which

We use which with or without a noun to ask questions about one person or thing when there is a limited choice. Which can be used to find the subject or the object.

“Which” bir isimle birlikte ya da bir isim olmaksızın, bir kişi ya da nesne ile ilgili sınırlı sayıda seçenek söz konusu olduğunda soru sormak için kullanılır. “Which” özneyi ya da nesneyi bulmak için kullanılabilir.

Which is your house?
Hangisi senin evin?

The house on the left is my house.
Soldaki ev benim evim

Which team won the UEFA Cup?
Hangi takım UEFA kupasını kazandı?

Galatasaray won the UEFA Cup.
Galatasaray UEFA kupasını kazandı. 

Kısa ama anlayabilirsin 

WHAT KİND OF

What kind of

“What kind of” asks for information about characteristics of an item:
“What kind of” bir parçanın özellikleri hakkında soru sormak için kullanılır.

He was driving a Ferrari.
Bir Ferrari kullanıyordu.

What kind of car was he driving?
Ne tür bir araba kullanıyordu?

He was driving a Ferrari.
Bir Ferrari kullanıyordu.

0