Cevaplar

2012-10-11T19:50:15+03:00

ADJECTIVES
İsmi niteleyen kelimelere sıfat (adjective) denir. Sıfatlar cümle içinde tek başlarına kullanılabilecekleri gibi sıfat grubu olarak da kullanılabilirler. Birden fazla sıfat bir arada kullanıldığında diziliş sıralarını aşağıdaki gibi özetleyebiliriz: 
1. adjectives which express judgments and attitudes (lovely, perfect, wonderful, nice, etc.)
2. size, length and height (big, wide, short, etc.)
3. shape (square, oval, round, etc.)

Bazı sıfatları sonlarına aldıkları eklere göre sınıflandırmak mümkündür. Aşağıdaki tabloya bir göz atalım. 
-able/-ible achievable, capable, illegible, remarkable
-al biographical, functional, internal, logical
-ful beautiful, careful, grateful, harmful
-ic cubic, manic, rustic, terrific
-ive attractive, dismissive, inventive, persuasive
-less breathless, careless, groundless, restless
-ous courageous, dangerous, disastrous, fabulous
Ancak yukarıdaki tabloda yer almayan sıfat sayısı da oldukça fazladır. Bu sıfatların yukarıdaki tablodaki gibi tipik bir yapısı yoktur. Bu sıfatlardan bazıları aşağıdaki gibidir. 
bad 
bright 
clever 
cold 
common 
complete 
dark 
deep 
difficult distant 
elementary 
good 
great 
honest 
hot 
main 
morose 
old quiet 
real 
red 
silent 
simple 
strange 
wicked 
wide 
young
Bazı sıfatların present participle ve past participle yapıları vardır. Present Participle, fiilin sonuna gelen ‘–ing’ takısıyla, past participle ise fiilin sonuna ‘–ed’ takısı getirilerek oluşturulur. ‘–ing’ ile oluşturulan sıfatlar, o şeklide bir duyguya kapılmamızın sebebini ortaya koyarken ‘–ed’ ile biten sıfatlar olaydan etkilenen kişi olarak durumumuzu anlatır. 
Cause of feeling Receiver of feeling
alarming alarmed
amusing amused 
The show was entertaining. - The children were entertained.
House chores are tiring. - She is tired. 
Bazı durumlarda düzensiz fiillerin 3. halleri de sıfat gibi kullanılabilir. 
Örnek:broken arrow, torn clothes, sunk ship, sold car, drunk people, hurt feelings

0
2012-10-11T20:01:03+03:00

konuyu söylesen daha açıklayıcı olur

 

1 5 1