Cevaplar

2016-11-16T13:08:10+02:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
Suje, bilgi arayışında olan ve bilmeyi arzulayan kişi anlamındadır. Başka bir deyişle bilendir. Felsefede, filozoflar suje olarak görülürler çünkü filozoflar düşünen ve bilgi arayışında olan kimselerdir. Aynı zamanda özne de suje anlamını karşılamaktadır. Felsefedeki üç temel kavramdan biri olan obje ise aranan veya bilinendir. Filozoflar objeye ulaşmak için sorgulama yetilerini kullanırlar ve sorular sorarlar. Bilgi ise bilen ile bilinen arasındaki etkileşim sonucu ortaya çıkar. Başka bir ifadeyle sujenin duyularını kullanarak obje üzerinde bir yargıya varmasıdır. Bilginin doğruluğu veya yanlışlığı önemli değildir önemli olan ortaya bir sonuç çıkmasıdır. Örneğin ilerde bir parıltı görüp parıltıya doğru yaklaştığımızda bir cam parçası görüyorsak; bilgiye yaklaşan biz suje , parıltı obje, cam parçası ise bilgidir. Bilgi aktları ise bilen ile bilinen arasındaki bağı kurarlar. Felsefe ise bu bilgi aktlarının ürünüdür. Algı aktı ise suje ile somut objeler arasında bağ kurar. Çevremizi gözlemlerken kullandığımız duyu organlarımız ile algı bağını güçlendiririz. Real varlık noktasından hareket ederek düşünmeden olayları kavradığımız durum ise anlama aktı ile mümkün olmaktadır. Son olarak açıklama aktı ise mantıksal ve fiziksel bir temelden yola çıkarak olayları kavrama halidir.
7 4 7