Cevaplar

2012-10-11T20:05:10+03:00

Sosyal Antropoloji; insan davranışlarının karşılaştırmalı incelenmesi olarak tanımlanabilir.

1 5 1
2012-10-11T20:05:15+03:00

Bu bölümde insan türünün başlangıcı, oluşumu, gelişimi; insanın biyolojik evrimi teorisi, ırkların doğuşu, yayılışı ve fiziksel özellikleri ile toplumların ve kültürlerinoluşum, gelişim ve değişimi incelendiği gibi, çağımızda yaşamakta olan toplumların ve bu toplumdaki değişik kesimlerin yaşayışları; kültür-kişilik ilişkileri ile toplumsal değişme ve gelişmede etkili olan faktörleri ortaya çıkarmaya yönelik araştırmalar da yapılır.

1 5 1