Cevaplar

2012-10-11T21:40:59+03:00
Basın, Milletin müşterek sesidir  

 

Tüm dünya ekonomik krizle mücadele ederken;Türkiye’nin tıpkı “elde tutulamayan bir cıva misali” bir türlü zaptedilemeyen kırılgan ekonomisinin, insanımızın ve gelecek nesillerimiz olan evlatlarımızın geleceğinin hiç düşünülmediği, ekonominin düzeltilmesi ve halkın refahı için hiçbir hamlenin yapılmadığı, devamlı gündem değiştirme çabaları içerisinde yaşadığımız kısır döngüye dur demeyenlerin, gemi azıya almış halleri ve kısır çekişmeleri karşısında, en azından yüce Atatürk’ün basınile ilgili görüş ve düşüncelerini paylaşmak istedim. Belki, birileri kendilerine pay çıkarabilir!

“Arkadaşlar

• Basın, Milletin Müşterek Sesidir. Bir milleti aydınlatma ve uyarmada, bir millete muhtaç olduğu fikrî gıdayı vermekte, özet olarak bir milletin mutluluk hedefi olan müşterek istikamette yürümesini teminde başlı başına bir kuvvet, bir okul, bir rehberdir.

• Türkiye basını milletin gerçek ses ve iradesinin doğduğu yer olan Cumhuriyet’in etrafında çelikten bir kale meydana getirecektir. Bir fikir kalesi, zihniyet kalesi. Basın mensuplarından bunu istemek, Cumhuriyet’in hakkıdır...

• Basın, hükümetlerin siyaseti üzerinde geniş ölçüde tesir yapan büyük bir kuvvettir.

• Basın, hiçbir sebeple baskı ve nüfuza tâbi tutulamaz.

• Bugün, milletin samimî olarak birlik ve dayanışma içinde bulunması zarurîdir. Umumun kurtuluşu ve saadeti bundadır. Mücadele bitmemiştir. Bu gerçeği milletin kulağına, milletin vicdanına gereği gibi eriştirmede basının vazifesi çok ve çok mühimdir.

0