Cevaplar

2012-10-11T20:24:55+03:00

hak:hukuk düzeni tarafından korunan çıkardır.hukuk kuralları ile hak olarak düzenlenen her çıkar insan açısından korunmaya değer olmalıdır.hukuki anlamıyla hak kavramı kişilere tanınan yetki anlamına gelir.

özgürlük:kişinin başalarına zarar vermeden düşündüğü ve dilediğini yapabilmektir.

sorumluluk:sorumluluk kisinin eylemlerinin sonucunu üstlenmesidir.yaptığımız bir eylemi kendi özgür irademizle yapmamışsak o eylemin sonuçlarından sorumlu olamayız

olay:İnsanları ilgilendiren sosyal, ekonomik, kültürel, dini ve benzeri alanlarda meydana gelen oluşumlardır.
Doğruluğu genellikle ispatlanmış olan önermelere olgu (phenomena=fenomen) denir. Bir şeyin var olma durumudur. Gözlem ürünüdür, yaşadığımız dünyadan elde ettiğimiz verilerdir. Kısaca beklenen eylemlere olgu denir. Olguları oluşturan vakalara olay denir. Yani olay bir kez olup yaşanmış bir şeydir, olgu ise üstü üste olan, yerleşmiş bir kavramdır.


1 5 1