Cevaplar

2012-10-11T20:22:11+03:00

büyük organik moleküller olan polimerlerin parçalanmasında gerçekleşir

3 5 3
2012-10-11T20:22:44+03:00

HİDROLİZ
*Kuvvetli asitlerle zayıf bazların reaksiyonlarından oluşan asidik
tuzların katyonu ve kuvvetli bazlarla zayıf asitlerin
reaksiyonundan oluşan bazik tuzların anyonu suda hidroliz olur.
*Nötr tuzlar, suda hidroliz olmazlar.
*Bazik tuzlara KCN, NaF, CH3COONa örnek verilebilir.
*Asidik tuzlara NH4Cl, FeCl3, AlCI3 örnek verilebilir.
*Nötr tuzlara KCl, NaNO3, Na2SO4 örnek verilebilir.


6 2 6