Cevaplar

2012-10-11T20:24:49+03:00

Tanzimat döneminde, Osmanlı ceza hukukunda batı hukuku
esaslarının yer alması, irtidâd vakalarını devletlerarası mesele haline getirdi.
Bunun temel sebebi, eşitlik kavramının, hukukun esas prensipleri arasında
yer almış olmasıdır.

1 5 1