Cevaplar

2012-10-11T20:24:56+03:00

olumlu:iyi arkadaş çevresi,bol bol aktiviteler,sağlıklı beslenme

olumsuz:aile içi şiddet,kçtü arkadaş çevresi,yağlı besinler

3 2 3
2012-10-11T20:25:26+03:00

RGENLİK DÖNEMİNDE OLUMLU TUTUM GELİŞTİRME
Ergenlik, insan hayatının sonraki dönemlerini etkileyen önemli bir dönemdir. Kişiliğin şekillendiği bu dönemde, aynı zamanda eş ve iş seçimi gibi önemli kararlar da alınabilir. Bedensel, ruhsal ve cinsel açıdan ergenlik döneminin sağlıklı geçirilebilmesi çok önemlidir. Dönemin sağlıklı geçirilebilmesinde ise olumlu tutum ve davranışlar geliştirmenin büyük önemi vardır.
Ergenlik döneminde arkadaşlık ilişkileri önemli bir yer tutar. Grup arkadaşları ile uyum sağlama, gençler için hem olumlu hem de olumsuz sonuçlar doğurabilir. Hatalı arkadaşlıklar gençlerin zararlı alışkanlıklara yönelmesini, saldırgan çetelere katılmasını beraberinde getirebilir. Oysa grup arkadaşları ile duygu, düşünce ve görüşlerin paylaşıldığı, yardımlaşma ve paylaşımın esas olduğu arkadaşlık ilişkileri, gencin kişiliğine birçok olumlu özellik katabilir.
Ergenlik döneminde gençlerin, her iki cinsten bireylerle dengeli ve uyumlu arkadaşlıklar kurabilmesi gerekir. Karşısındaki kişiyi sadece cinsiyet yönüyle algılamaksızın düşünceleri ve kişiliği ile değerlendirebilmek, ilerideki hayatta, özellikle meslek hayatında çok önemlidir. Cinsel kimliğini bulmakta güçlük çeken gençler, kendi cinsine yönelerek, karşı cinsten olanlara ilgi duymamak gibi eğilimlere kapılabilirler. Bu eğilimler kalıcı cinsel sorunlara dönüşmeden gençlikte karşı cinsle dengeli arkadaşlıklar kurulabilmelidir.

Psikoloji: İnsan davranış, düşünce ve kişiliğinin normal özelliklerini inceleyen bilim dalıdır.
Psikiyatri: Ruhsal bozuklukların tanınması ve önlenmesi ile ilgili bilim dalıdır.

Ergenlikten itibaren kişilerin, kendi yeteneklerini tanıyabilmeleri gerekir. Yetenekli olduğu dallarda yoğunlaşan gençlerin, mesleğe yönelmeleri de daha kolay olur. Gençlerin yeteneklerine göre hobiler edinmeleri, kendilerine ayırdıkları zamanları dinlendirici ve becerilerini geliştirici olumlu davranışlarla değerlendirebilmeleri gerekir. Müzik aleti çalma, edebiyatla ilgilenme, el becerilerini artırıcı el işleri yapma, resim yapma, tamir işleri gibi pek çok yararlı hobi edinilebilir (Resim 3.11). Bunlar, hem ruhen dinlenme sağlar hem de kişilik gelişimine katkıda bulunur. Çeşitli hobilerle uğraşarak ekonomik kazanç elde etmek de uğraşılmalıdır.

Resim 3.11 Ergenlik döneminde müzik gibi yararlı hobilerle mümkündür

Tam ergenlik döneminden itibaren meslek seçimi önemli bir sorun oluşturur.
Özellikle lise döneminde planlı, programlı çalışma, başarının en büyük anahtarı durumundadır. Geleceğe yönelik hedefler tespit edilerek, bu hedeflere ulaşmak için planlı yürütülen çalışmalar, ruhsal yönden sağlıklı bir davranış olduğu kadar hayattaki başarının da önemli bir aşamasını oluşturur.
Geleceğe yönelik hedefler belirlenirken ve meslek seçimi yapılırken gençlerin, kendi yeteneklerini ve isteklerini göz önünde tutmaları gerekir. Her meslek önemlidir. Ancak mutlu bir hayat sürdürebilmek için sevgi ve saygı duyduğu bir mesleği seçmek ve onu başarabilmek önemli bir yer tutar. Bu sebeple kişiler yeteneklerinin çok dışında dalları seçmemeli, hiç sevmediği mesleklere sadece ailesi istiyor diye yönelmemelidir. Eğitimcilerin ve ailelerin de gençlere bu yönde bilgi ve destek vermeleri gerekir.
Ergenlik döneminde geliştirilecek olumlu tutum ve davranışlardan birisi de spor yapmaktır. Gerek boş zamanların değerlendirilmesinde, gerek bedensel sağlığın korunmasında sporun önemi büyüktür. Grup sporlarının yanı sıra bireysel sporları da gençlik dönemlerinde rahatça yapabilir. Spor bedensel güçlenmenin yanı sıra birlikte davranma, takım ruhu, sorumlulukların paylaşılması gibi olumlu nitelikler de kazandırır. Dayanma gücünü ve beden yeteneklerini artırır. Spor yapmak, topluma karşı da bir görevdir. Nitelikli insan gücünü artıran etkenlerden biri olan spora başlamak için en uygun dönemlerden biri ergenliktir. Spor alışkanlığı yaşam boyu sürdürülmelidir.
Gençlerin sosyal ilişkilerinde tutarlı, saygılı ve katılımcı olmaları olumlu davranışlardır. Böylelikle aile içinde, okulda ve her türlü sosyal olayda beğenilen, aranan, saygı duyulan kişiler hâline gelirler. Yardımlaşma, hoşgörü ve soğukkanlılık herkeste aranan niteliklerdir. Gençlerin kişilik gelişimleri sırasında, bu nitelikleri kazanacakları önemli dönem ise ergenlik dönemidir. 


YANİ KISACASI ERGENLİK DÖNEMİNDE OLSUZ GELİŞMELER İSE SİVİLCE ÇIKMASI SES KALINLAŞMASI, OLUMLU ŞEYLER İSE BOY UZAMASI ORGANLARIN BÜYÜMESİ VS ...

6 4 6