Cevaplar

2012-10-11T20:25:00+03:00

Basit Ad Çiçek TÜremiş Ad Çiçekler Bişey Değil 

1 5 1
2012-10-11T20:25:34+03:00
Varlıkların oluşlarına göre isimler [değiştir]

Varlıkların oluşlarına göre isimler iki ayrı ana grupta incelenirler; bunlar soyut ve somut isimdir.

Soyut isim [değiştir]

Soyut isimler veya mana isimleri klasik tanımla beş duyu organlarıyla algılanamayan, zihinsel veya somut olarak ispatı mümkün olmayan kavramları karşılayan isimlerdir. Sevgi, saygı, inanç, korku, yiğitlik, cesaret, sevinç, aşk gibi.

Somut isim [değiştir]

Beş duyudan herhangi biriyle algılayabildiğimiz, kavrayabildiğimiz varlık ve kavramların isimleridir. Yani somut varlıkları karşılayan isimlere somut isimler denir. Bu isimler, herkes tarafından görülen, bilinen, hissedilen, cismi olan, varlığı kişiden kişiye değişmeyen varlıkları karşılarlar. Su, toprak, ağaç, ses, televizyon, rüzgâr, sarı, mavi, duman, koku gibi.

Varlıkların verilişlerine göre isimler [değiştir]

Varlıkların verilişlerine göre isimler iki farklı grupta incelenirler; bunlar özel ve cins isimlerdir.

Özel İsim [değiştir]

Sadece tek bir varlığı karşılayan sözcüklere özel isim denir. Pamuk, Tekir,Deniz,Ankara,Karadeniz,Merve,Furkan,Nesil vb.

Cins İsim [değiştir]

Cins isimler, aynı cinsten olan varlık,kavram veya olguların birini, bir bölümünü veya tamamını karşılayan isimlerdir. Odun, ağaç,kereste, masa, saat gibi. Cins isimler özel isimlerin aksine; çoğu kişinin aklında aynı görüntüyü (imaj) canlandırır; Örneğin Merve ismi Merve adında birini tanımayan bir kişi için anlam ifade etmezken, koyun ifadesi çoğu kişinin zihninde aynı varlığa karşılık gelir. Bu anlamda cins isimler daha genel bir anlam belirtirler. Cins isimlerin görevleri;

Canlıların genel tanımlarını karşılar; İnsan, kuş, sürüngen, amip, v.b. Eşyaların tanımlarını karşılar; Masa, sandalye v.b. Mekân ve yön tanımlarını karşılar; Oda, sınıf, kuzey, odunluk, sol v.b. Sayıların tanımlarını karşılar; On, yedi, otuz v.b. Akrabalık adı olur; Teyze, nine, amca gibi Mana isimlerinin hepsi bu kapsama girer; saygı, ihtiras, cesaret v.b.
0