Cevaplar

2012-10-11T20:35:05+03:00

osmanlı devletinin zemini çok iyi olduğu için çabucak ve dikkali bir biçimde ilerlemişlerdir.amacı balkanları hakimiyet altına almaktı zaten bu yüzden beyliklerle arasını iyi tutmaya çalışmış taki yıldırım beyazıdın birden beylikleri bir çatı altına toplamasıyla düzen her nekadar sağlansada çatışma yaşanmış..11 senelik bir fetret devri yaşanmış

8 3 8
2012-10-11T20:35:49+03:00

Devir kuramını anlatan şiirlere denir. Devir  kuramı Muhammed’in “Ben nebî iken Âdem su ile çamur arasındaydı.” hadisi ile  ilgilidir. Mutasavvıflara göre vücut halindeki Muhammed, yeryüzüne sonradan  gelmiştir. Halbuki ruh halindeki Muhammed ezelden beri vardı. Vakti gelen ruh  maddi aleme iner. Önce cemâdata (cansız varlıklara) sonra nebata (bitkilere),  hayvana, insana en sonra da İnsan-ı Kamil’e geçer. Oradan da Allah’a döner ve  onunla birleşir. Bu inişe nüzul, tekrar Allah’a dönüşe de huruc denir. Bu inişi  ve çıkışı anlatan şiirlere devriye denir.

Lâ mekân ilinde bir nokta iken İsmi var, cismi yok yerden gelirim Daha hiçbir  nesne yaratılmadan Kandilin içinde Nûr’dan gelirim. Dört nesneden yoğrulup da yapıldım Şekillendim, fırınlara atıldım Mevla’m ruh  verince ayağa kalktım Adem denen bir beşer’den gelirim.

1.  Devir kuramını anlatan şiirlerdir.

 

Devir kuramı; Hz. Muhammed’in (a.s.m) “Ben Nebi iken Âdem su ile çamur  arasındaydı” hadisi ile ilgilidir. Mutasavvıflara göre vücut halindeki Hz.  Muhammed (S.A.S) yeryüzün sonradan gelmiştir. Halbuki ruh hâlinde olan  Hz.Muhammed(A.S.M) ezelden beri vardır. Vakti gelen ruh maddî âleme iner. Önce  cansız varlıklara sonra bitkilere, hayvana, insana en sonra da insan-ı kâmile  geçer. Oradan da Allah (c.c)’a döner ve onunla birleşir. Bu inişe nüzûl Allah’a  dönüşe de hurûç denir. Bu inişi ve çıkışı anlatan şiirlere devriye denir.

2. Ölçü ve uyak  bakımından ilahiye benzer.

Dokuz ay on gün batn-ı mâderde Kudretten gözüme çekildi perde Vaktim tamam olup ahir yerde Çıkıp ten donundan cihana geldim

3 2 3