Tanım: Geçmişteki insan topluluklarının ekonomik uğraşlarını, aralarındaki ilişkileri yer ve zaman göstererek neden-sonuç ilişkileri içerisinde inceleyen ve kaynaklara dayalı olarak açıklayan bilime "Tarih" denir.


Durum: M.S. VII. ve X. yüzyıllar arasında yaşamış olan Hazarlar, sınırları içerisinde dinsel bir hoşgörü ortamı yaratmışlardır. Bunun sonucunda halk içerisinde isyanlar görülmemiş, barış ortamı oluşmuştur. Uzak Doğu'yla yapılan ticari faaliyetler de ülkenin refah seviyesini artırmıştır.


Yukarıdaki tanımda yer alan unsurlardan hangisine durum kısmında değinilmemiştir?


A) Yer B) Zaman C) Sebep - Sonuç
D) Ekonomik faaliyet E) İnsan ilişkileri

Tarihe Giriş

2

Cevaplar

2012-09-16T17:43:32+03:00

cevap E insan ilişkileri üzerinde durmuyo

0
2012-09-16T18:27:52+03:00

kesinlikle e)insan ilişkileri

0