Cevaplar

2012-10-11T20:38:57+03:00
İnsan yaşamındaki en önemli ve en gerçek yol ilimdir. İlim, bütün evreni ve meydana gelen olayları araştırarak, deney ve incelemelere dayalı, metot ve gerçeklerden istifade edilerek, yasalar oluşturma için çalışan düzenli ve gerçek bilgi anlamını ifade etmektedir.</span></p>   <p><span style="font-family: &quot;Verdana&quot;;"> İlim bütün alanlarda araştırma yaparak, çalışma ve yeni gerçekler ortaya çıkarmak demektir. Daha önce, araştırma yapılan konular hakkındaki çalışmalar bu alanda çalışan kimselere bir rehber gibi yol gösterici ve bir ışık olmaktadır. Bu elde edilmiş bilgi ve tecrübeler sayesinde, yeni buluş ve icatlar ortaya çıkabilmektedir. İlim devamlı araştırma ve inceleme yapmayı gerektirir. Sonuca ulaşabilmek için bazen günler ve aylarca süren deneyler yapılmaktadır. Bu çalışmalar ileri derecede sabır ve konuya konsantre olmayı gerektirir. İlim alanındaki çalışmalar, işte bu denli zor ve sabırla yürütülmektedir. Bütün bu çalışmalar sonucunda ise, ortaya yeni ve bilinmeyen birçok bilgi ortaya çıkmaktadır.</span></p>   <p><span style="font-family: &quot;Verdana&quot;;"> İlim, insanlığın en temel ve en hakiki yol gösterici rehberidir. İlim sayesinde, yaşadığımız evreni ve evrende oluşan, meydana gelen olayları, öğrenerek kendimizi yaşama adapte etmekteyiz.</span></p>   <p><span style="font-family: &quot;Verdana&quot;;"> İlimle uğraşan tüm insanlar, fedakâr, sabırlı ve yaptıkları çalışmaların tüm insanlık için olduğunun bilincinde olan kimselerdir. İlim öğrenmeyi, araştırmayı, sabrı ve fedakârlığı gerektiren, bir çalışma olduğundan, toplumun ve insanlığın, bu alanlarda çalışmalar yapan kimselere, gereken saygı ve itibarı göstermesi en temel ve en önemli bir görev olmalıdır. <span style="font-family: &quot;Verdana&quot;;"><br />   <em><span style="text-decoration: underline;"><br />   Tuğba Aydınlık &#8211; DenizTopu.com</span></em></span><br /><b>Yasal Uyarı:</b> Yayınlanan bu kompozisyonun tüm hakları DenizTopu.com sitesine aittir. Kaynak gösterilse dahi kompozisyonun tamamı başka sitelerde kullanılamaz, yayınlanamaz. Ancak kompozisyonun bir bölümü alıntı yapılarak ve bu sayfaya aktif link verilerek kullanılabilir.</span></p>
1 5 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-11T20:39:13+03:00

(bigbangmevzusu, 11.01.2011 15:55)

hakikat: (fransızca) verite, (ingilizce)truth , (almanca)wahrheit “gerçeğin insanın düşüncesine yansıması, bir şeyin doğrusu ,olanın niteliği, değişmeyen, asıl, esas, söylemenin olanla uygunluğu’’ anlamına gelir.

gerçek: (fransızca) realite, (ingilizce) reality , (almanca) wirklichkeit ‘’bir nesne, bir nitelik, bir durum ya da olgu, somut bir şekilde var olan, varlığı inkar edilemeyen, ‘’ anlamına gelir. 

gerçek;değişebilir ama hakikat değişmez olandır.herkesin gerçeği kendinedir ve herkes kendi gerçekliğini yaşar.

hakikat; tektir yani unique’tir.gerçek ise çoktur ama aynı hakikat’in değişik görüntüleridir. şafağı resmeden bir ressam şafağı yaratamaz.onun yarattığı tablodur.şafak bir hakikat’tir,tablo ise bizim ondan çıkardığımız gerçek.kendi gerçeğimizi kendimiz yaratırız.her şey bireysel seçimimize bağlıdır.savaş istersek savaş,barış istersek barış,aşk istersek aşk,kavga istersek kavga,sevgi istersek sevgi.

daha somut bir örnek ile anlatmak gerekirse; batı uygarlıklarının yakın tarihi incelendiğinde, geçmiş toplumların gerçek diye kabul ettikleri bazı temel inançların kökünden sarsıldığı görülür: bunlardan bir tanesi; kopernik, dünya’nın evrenin merkezi olmadığını, aslında evrenin küçücük bir parçası olduğunu açıkladığında insanlar o güne kadar gerçek olarak kabul ettikleri bir değişmezin hatalı olduğunu öğrenmişlerdi. bir diğeri ise; newton’un keşfi olan fizik kuralları tüm uygarlıklar tarafından gerçek olarak kabul edilmişti. buna karşın einstein ‘’izafiyet teorisi’’ ni ortaya atmış, bilimde yeni ufukların açılmasını ve aslında bilimsel bulguların birer hakikat olduğunu göstermişti.newton’dan itibaren fizikte saltanat kuran determinizm ve aristo’dan itibaren geçerli olan “bir şey aynı zamanda birden fazla yerde olamaz” kuralıda bohr, heisenberg , schrodinger ve planck gibi kuantum fizikçilerinin yaptıkları keşifler nedeniyle yıkılmıştır.gelecekte de şu an gerçek olarak kabul ettiğimiz birçok şeyin gerçek olmadığı ortaya çıkacaktır demek yanlış olmayacaktır.kuantum teorisinin kopenhag yorumu;dünya’nın bizim onu gözlemlememizden bağımsız bir varlık olduğu fikrini sona erdirmiştir.bunun anlamı;hakikat’in tek olmasına karşın gerçeklerin herkese göre değişeceğidir.

2 5 2