I. Toplumlarda hoşgörü duygusunu geliştirmesi
II. Toplumların geçmişteki hatalara düşmesini önlemesi
III. Geçmişle bugün arasında köprü kurması
IV. Gelecekte meydana gelebilecek olayları belirtmesi V. Tekrar edebilen olayların tespit edilmesi
Yukarıdaki özelliklerden hangileri tarihin toplumlara sağladığı faydalar arasında yer almaz?
A) I ve II B) III ve IV C) II ve III
D) I ve V E) IV ve V

Tarihe Giriş

2

Cevaplar

2012-09-17T17:59:27+03:00

Cevap: B seçeneğidir. III ve IV.

0
2012-09-17T17:59:34+03:00

bu sprunun cevabı

kesinlikle  III ve IV.

0