Bir bölgede yapılan arkeolojik çalışmalar sonucunda yerin en alt katmanından yukarıya doğru sırasıyla; taştan yapılmış baltalara, topraktan yapılmış seramiklere ve kil tabletlere rastlanmıştır. Buna göre bu bölge için;
I. İlkçağ'ı yaşayan toplumlarla etkileşim içerisindedir,
II. tarihsel gelişmeleri tarihsel sürece uygundur,
III.
topraktan faydalanmışlardır,
gibi genellemelerden hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) I, II ve III

Tarihe Giriş

1

Cevaplar

2012-09-16T19:49:54+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

cvp C) I ve III etkieşim içerisindedir bir şeyler yapmaya çalışmışlar ve topraktanda yapılmış seramik diyor topraktanda faydalanmışlar 

0