Cevaplar

2012-10-11T20:42:38+03:00
İlk Osmanlı Akçesi Bursa ve İznik'in fethi Osmanlı Beyliğinin ilk ve önemli başarılarından olup,beyliğin tarihindedikkate şayan bir dönüm noktası oluşturur.Gittikçe büyümekte olan bu küçük beylikte,esaslı bir yönetim düzeni kurmak gerekiyordu.Böylece beylik yöneticileri,yavaş yavaş , oymak yöntem ve kurallarından ayrılarak bir devlet niteliği taşıma yolunu tutmuş bünyesine göre yönetim,bir adli ve askeri teşkilat kurma zorunluluğunu duymuştu.Bu amaçla vezir Aleaddin Paşa ile Bursa kadısı Candereli (Çandarlı)Kara Halil Efendi çalışmalara giriştiler.Orhan Bey'in tahta çıkışının üçünçü yılı olan 1327'de hükümdarlık alametinden olarak Bursa'da ilk kez akçe (gümüş sikke)bastırıldı.Bu paranın bir yüzünde kelime-i şahadet ile Ebu Bekir,Ömer,Osman ve Ali'nin adları,öteki yüzün de Orhan Bin Osman ve basıldığı yeri gösteren Bursa adı ,daha altında da üç rakam ve kenarlarında da paranın basılmış olduğu 1327 yılı ile Osmanlıların mensup oldukları kayı boyunun damgası yer almıştır.
0
2012-10-11T20:43:04+03:00

İLK OSMANLI AKÇESİ: Osman Gazi, dünyanın sayılı imparatorluklarından biri olacak olan Osmanoğullarının ilk sikkesini kestirerek Anadolu'nun karmaşık ortamında adını duyurdu. Gümüşten kesilen ve akçe adı verilen bu sikke, Osmanlının para birimi olarak 15. yüzyıla kadar değerinden hiçbir şey kaybetmeden geldi. Beyliğin sınırlarını başarılı akınlarla genişleten Orhan Gazi, akçelerini önce Anadolu'daki İlhanlı baskısı yüzünden İlhanlı tarzında, vali Timurtaş'ın ölümünden sonra ise sadece kendi adının ve kısa bir duanın bulunduğu farklı bir tarzda kestirdi. Yakın zamana kadar Osmanlı Devletinde ilk paranın Orhan Gazi zamanında bastırıldığı görüşü egemenken, yapılan araştırmalar sonucunda bunun Osman Gazi zamanında gerçekleştiği kesinleşti.

GEÇMİŞTEN BUGÜNE BİTMEYEN TARİH: ÇATALHÖYÜK Dünyanın en önemli tarih öncesi yerleşimlerinden Çatalhöyük'te sezonun kazıları heyecan verici buluntularla sona erdi. 2007 yılının keşiflerinden biri, iki tarafında insan yüzü kabartması bulunan toprak kap oldu. MÖ 6700 yıllarına ait olduğu düşünülen İki tarafında insan yüzü bulunan toprak kabın ilk parçalarına 2006 kazılarında çöp yığını içinde rastlandı. İnsan yüzünü tamamlayan kilit parçalarına ise 2007 Temmuz ayındaki kazılar sonucunda ulaşıldı. Parçaların birleştirilmesiyle ana hatları ortaya çıkan kabın insan yüzü kabartmaları arasındaki iki boğa figürü bulunmaktaydı. Bu toprak kabın erken neolitik döneme ait olduğu ancak daha önce benzer bir örneğinin olmadığı anlaşıldı.. Kazı arkeologlarından biri: "Geçen sezon ulaştığımız parçalardan, çömleğin sivri iki kenarındaki kabartmaların insan yüzüne ait olduğu anlaşılıyordu.Yeni parçalar kabartmaların ortasındaki betimlemelerin iki boğa figürüne ait olduğunu ortaya koydu. Daha önce Niğde'deki Köşkhöyük ve Tepecik Çiftlik gibi yerleşimlerde kabartma boğa figürleri bulunmuştu. Ancak bu tür çizgisel bir boğa betimlemesiyle ilk kez karşılaşıyoruz." dedi.

Atlas, Eylül 2007, sayı 174, s.51'den özetlenmiştir.

0