Tarih biliminin konusu, insan ve insan faaliyetleridir. Buna göre;
I.
toplumların yerleşik hayata geçmesi
II.
insanların doğaya hakim olmaya çalışması
III. yazının icat edilmesiyle Tarihi Çağlar'a girilmesi
yargılarından hangileri tarih biliminin konusuna girer?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) II ve III
D) I ve III E) I, II ve III

Tarihe Giriş

1

Cevaplar

2012-09-16T17:47:54+03:00

3de doğrudur cevap E olucak

0