Cevaplar

2012-10-11T20:50:04+03:00

1. Teklif ve ricalarda. (-mısın / - mısınız)

Would you eat some cake? (Biraz kek yer misin?) Would you help me? (Bana yardım eder misin?)

2. Gelecek Zaman Hikayesi. (- cekti)

I would study. (Ders çalışacaktım.) We would meet but we couldn't. (Buluşacaktık ama buluşamadık.)

3. Eski Alışkanlıklar (-rdı)

I would visit them. (Onları ziyaret ederdim.) We would always meet once a week. (Haftada bir kere mutlaka buluşurduk.)

4. "will"in Geçmişi (-ecek)

They said they would visit us tomorrow. (Yarın bizi ziyaret edeceklerini söylediler.) She asked if we would support her. (Onu destekleyip desteklemeyeceğimizi sordu.)

5. Eğer Cümlelerinde, Hayal Edilen Olayın Tahmini Sonucunu Söylerken (-rdi)

If you had more time, where would you go? (Daha fazla zamanın olsaydı, nereye giderdin?) If I knew the answer, I would tell you. (Cevabı bilseydim, sana söylerdim.)

6. Tavsiye Verirken Kullanılır (rdi)

If I were you, I would tell him. (Yerinde olsam, ona söylerdim.) I would resign if I were you. (Yerinde olsam, istifa ederdim.)
0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-11T20:50:30+03:00
imple past tense, ingilizce geçmiş zaman  örnekler 

 

   
 Did you forget your identity card at the office?
 

Nüfus cüzdanını ofiste mi unuttun?

 
Yes, I forgot my identity card at the office.

Evet, nüfus cüzdanımı ofiste unuttum.  

 


 Did he shake your hand yesterday?
 

O dün seninle tokalaştı mı?  

 


 No, he didn't shake my hand yesterday.
 

 

Hayır, o dün benimle tokalaşmadı. 
  


*Soru cümleleri cevaplanırken sadece yardımcı fiil kullanılabilir:

 
 
Did you camp at Olympos last summer?
 

Geçen yaz Olimpos'ta kamp kurdunuz mu?

 
Yes, we did. 
Evet, kurduk.
 

 

 
 Did they read the news about Wikileaks?
 

Wikileaks hakkındaki haberi okudular mı?

   
 No they didn't.
 

 Hayır, okumadılar. 
  
 

Simple past tense, ingilizce geçmiş zaman ile soru cümlesi ne, nerede, ne zaman, niye, nasıl, kim | what, where,when,why,how,who

 


* soru kelimesi+yardımcı fiil+ yüklem+özne+nesne ile kurulur.   
* kim sorusu, özne içermediğinden bu cümleler soru kelimesi+yüklem+nesne ile kurulur. 

Y

1 5 1