Tarihi olaylar mutlaka neden-sonuç ilişkisi içerisinde incelenmelidir.
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur?
A)
Bilimsel düşüncenin gelişmesi - Kilise'nin güç kaybetmesi
B)
Sanayi Devrimi - Sömürgeciliğin hız kazanması
C)
Barutun ateşli silahlarda kullanılması - Derebeyliğin yıkılması
D)
Fransız İhtilali - İmparatorlukların dağılmaya baş- laması
E)Reform Hareketleri - Krallıkların güç kaybetmesi

Tarihe Giriş

1

Cevaplar

2012-09-16T21:54:35+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

Şıkları neden-sonuç ilişkisine göre inceleyelim :

A) Bilimsel düşüncenin gelişmesiyle yaşanan aydınlanma sonucu Kilise'nin güç kaybetmesi söz konusu olmuştur. Aydınlar İncilde yazanları halka anlatmış ve Kilisenin onları kandırdığını ortaya çıkarmışlardır.

B)Sanayi Devriminin ortaya çıkışıyla ham madde ihtiyacı artmış bu nedenle de sömürgecilik ortaya çıkmıştır.

C) Barutun ateşli silahlarda kullanılması kalelerin yıkılabilir olduğunu göstermiş ve derebeylik sisteminin yıkılmasına neden olmuştur.

D) Fransız İhtilaliyle kendi özgürlüklerini isteyen toplumlar çeşitli isyanlar çıkarmış ve kendi bağımsızlıkları için mücadele etmişlerdir. Bu durum da İmparatorlukların dağılmasına en büyük etkenlerden biri olmuştur.

E) Reform hareketleri insanların aydınlanmasına sebep olmuştur. Ancak bu durum krallıkların güç kaybetmesinde değil kiliseye karşı olan düşüncelerin artmasına neden olmuştur. Dolayısıyla cevap e şıkkıdır.

0