Tarih bilimi;
-
paraları araştırmak için Nümizmatik biliminden
-
yazılan araştırmak için Paleografya biliminden
-
kitabeleri incelemek için Epigrafya biliminden faydalanır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesi-dir?
A)
Tarihin bir bilim dalı olmadığının
B)
Tarihin diğer bilimlerle ilişkili olduğunun
C)
Eski yazıların önemli olmadığının
D)
Toplumların birbirleri ile bağlantılı olduğunun
E) Olaylarda neden-sonuç ilişkisi olduğunun

Tarihe Giriş

2

Cevaplar

2012-09-16T18:33:46+03:00

diğerlerinden faydalanıyor dolayısıyla cevap b olucaktır

0
2012-09-16T21:04:16+03:00

cevap B şıkkı. Geçmişte olan olayları açığa kavuşturmak için başka bilimlerden faydalanılır.

0