Aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşme zama-nı diğerlerine oranla daha belirgindir?


A)Halifelik 3 Mart tarihinde kesin olarak kaldırılmıştır.
B)Ateş, Yontma Taş Devri'nin sonlarında bulunmuştur.
C)Osmanlı Devleti XX. yüzyılın ilk çeyreğinde yıkılmıştır
D)Fransız İhtilali 1789'da gerçekleşmiştir.
E) II. Dünya Savaşı 194O'lı yıllarda sona ermiştir

Tarihe Giriş

1

Cevaplar

2012-09-16T19:24:12+03:00

cevap bana göre a) şıkkı çünkü halifelik 3 martta kesin olarak kaldırılmış..soru da zaten daha belirgindir diyor

1 5 1