Cevaplar

2012-10-11T21:13:21+03:00

simple present tense metin simple present tense özet anlamı past özet açıklaması
Simple Present Tense

a) Her zaman olan / olabilecek olaylar için kullanılır.
The earth rotates around the sun.

Dünya Güneş'in çevresinde döner.

You should apologise when you ..... him.
A. saw
B. will see
C. see
D. had seen
E. were seeing

b) Bir olayı naklederken, özellikle hikaye dilinde kullanılır.
Rosencrantz flips a coin. (Bir tiyatro oyunundan)


c) Her zaman olan, olabilecek ve bir sıklığa sahip olayların anlatımında kullanılır.

I always / sometimes / rarely brush my teeth.


Because the office is too busy these days, I ..... find time for lunch.
A. hardly
B. always
C. often
D. usually
E. almost always

Simple Present'ın bu kullanımları (A-C) Türkçe'ye aktarılırken "yüklem + -Er/-Ir" yapısı kullanılır.

d) Geleceğe ait kesin bir olaydan söz ederken kullanılır.
We set off after lunch.

e) Normalde VERB konumunda Ving yapısı ile kullanılmayan bazı yüklemlerle birlikte kullanılır:

astonish, belong to, believe, concern, consist of, contain, depend on, deserve, detest, dislike, doubt, feel, fit, forget, guess, havehear, hate, imagine, include, impress, know, like, love, need, owe, realize, recognize, regret, resemble, remember, satisfy, see, seem, smell, sound, suppose,tastethink, understand, want, wish

0