Cevaplar

2012-10-11T21:13:06+03:00

doğal afetler doğum oranları

1 3 1
2012-10-11T21:13:26+03:00
Nüfus dağılışını etkileyen faktörler

1. Doğal Faktörler (Fiziki)

2. Beşeri Faktörler

1. Doğal Faktörler (Fiziki):

Yeryüzü şekilleri

- : Dağların uzanış yönü

- : Eğim

- : Bakı

- : Yükselti

İklim

- : Yağış ve sıcaklık

Su kaynakları

Kara ve denizlerin dağılışı

Jeolojik yapı ve toprak çeşitleri

Bitki örtüsü

2. Beşeri Faktörler

- Bilim ve teknolojideki gelişmeler

- İç ve dış göçler

- Ulaşım

- Ekonomi

- : Turizm

- : Sanayi

- : Ticaret

- : Tarım

- : Hayvancılık

- : Madencilik

- : Ormancılık

- : Balıkçılık

 

  OYLA Soru: Nüfusun dağılışını etkileyen faktörler nelerdir?

1. Doğal faktörler:

yerşekilleri, iklim, su kanalları , toprak, bitki örtüsü

2. Beşeri faktörler:

siyasi, idari, tarihi, askeri, dini

3. Ekonomik faktörler:

Tarım, sanayi, turizm, ulaşım, ticaret, yer altı ve yerüstü kaynakları

1. Doğal (Fiziki) faktörler:

a. yerşekilleri:

1. Dağlık ve engebeli yerler seyrek nüfuslu düz arazili sık nüfusludur.

2. Yüksek yerlerde seyrek nüfusludur

3. Türkiyenin dağlarının güney yamaçları bakı durumunda olduğundan daha sık nüfusludur sebebi(sıcakolması)

4. Dağların denize bakan yamaçları çok yağış aldığından daha sık nüfusludur 2-İKLİM:

1. Sıcaklığın:

iklimin sıcak olduğu yerler seyrek nüfusludur, tarımın yapılamamasındandır.

2. Yağış: Yağış arttıkça nüfus artar istisnalar:toroslarım yüksek kısımları kuzey ana- Dolu dağlarının yüksek kısımları doğu anadoludaki bazı dağlar en ideal iklim ılık ve yağışlı iklimdir. 

3. Su kaynakları:

Su kaynaklarının çevresi türkiyenin sık nüfuslu olan yerleridir. Denizlerdir. Kıyı bölgelerimiz sık nüfusludur. Akarsuların kenarları, göllerin kenarları, su kaynaklarına bağlı olarak sık nüfuslu yerlerdir. 

4. Toprak:

Tarıma elverişli toprakların bulunduğu yerler sık nüfuslu yerlerdir. Kıyı ovaları, delta ovaları. Vadi tabanı ovaları ve düz araziler toprağa bağlı olarak nüfusludur.

5. Bitki örtüsü:

Bitki örtüsünün sık olduğu yerler yoğun nüfuslu yerlerdir.en çok nüfuslu yerDoğu karadeniz kıyılarıdır. İç bölgelerdeki bozkır ve dağ çayırları alanları hayvanların beslenmesini sağladıkları için nüfusun artmasına sebep olurlar.

2. Beşeri faktörler:

a. Siyasi: örn:hatay

b. İdari: örn:ankara bursa edirne istanbul

c. Tarihi: örn: istanbul edirne bursa

d. Askeri: örn:gölcük sarıkamış tuzla

e. Dini: örn: mekke kudüs roma efes urfa konya

 

 
1 5 1