Madde Donma Nokt.(oC) Kaynama Nokt.(oC) X -25 30 Y -5 78 Z 10 120 ************************************************** X, Y ve Z sıvılarının donma ve kaynama noktası yukarıda verilmiştir. Buna göre; I. 25oC de üçü de sıvıdır. II. Sıvı fazda en uçucu X dir. III. -5oC de X ve Y katı fazdadır. Yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

1

Cevaplar

2016-12-09T22:03:28+02:00
Soruyu kontrol edip tekrar at bikaç noktada eksik var.
0