Cevaplar

2012-10-11T21:22:13+03:00

google yazsana..............

0
2012-10-11T21:22:24+03:00
Ölçü Değişim Tablosu Uzunluk Ölçüleri    Alan Ölçüleri  Metre (m)  1m   Metrekare (m²)   1 m² Dekametre (Dm) 10 m   Dekametrekare (Dm²) = AR (a)  100 m² Hektametre (hm) = 10 Dm 100 m   Hektometrekare (hm²) = HEKTAR (ha) 10.000 m² Kilometre (Km) = 10 Hm = 100 1.000 m   Kilometrekare (Km²) = 100 HEKTAR 1.000.000 m² Desimetre (dm) 1/10 m   Desimetrekare (dm²) 1/100 m² Santimetre (cm) 1/100 m   Santimetrekare (cm²) 1/10.000 m² Milimetre (mm) 1/1.000 m   Milimetrekare (mm²) 1/1.000.000 m² Mikron (mu) 1/1.000.000 m       Hacim Ölçüleri    Hacim Ölçüleri (Sıvılar için)  Metreküp (m³)  1 m³   Litre (l)     1 l Dekametre küp (Dm³) 1000 m³   Dekalitre (dal)    10 l Hektometre küp (hm³) 1.000.000 m³   Hektolitre (hl)    100 l Kilometre küp (Km³) 1.000.000.000 m³   Kilolitre (kl)    1.000 l Desimetre küp (dm³) 1/1.000 m³   Desilitre (dl)    1/10 l Santimetre küp (cm³) 1/1.000.000 m³   Santilitre (sl)  1/100 l Milimetre küp (mm³)  1/1.000.000.000 m³   Mililitre (ml)    1/1.000 l Ağırlık Ölçüleri     Eski Osmanlı Uzunluk Ölçüleri   Kilogram (kg) 1.000 gr   1 Merhale 45480 m Kental (K) 100 kg   1 Fersah   5685 m Ton 1.000 kg   1 Eski Mil 1895 m Kiloton 1.000 ton   1 Berid   227 m Megaton 1.000.000 ton   1 Kulaç 1,89 m Gram (gr) 1/1.000 kg   1 Zirai Mimari (24 parmak) 75,35 cm Desigram (dg)  1/10 gr   1 Arşın = 8 Urup 68 cm Santigram (sg) 1/100 gr   1 Endaze 65 cm  Miligram (mg)   1/1.000 gr   1 Urup       8,5 cm         1 Hat 0,268 cm Diğer Uzunluk Ölçüleri ve Miller   Diğer Alan Ölçüleri Inch  2,540 cm   1 Dönüm 919 m² Ayak (Foot = Kadem) 30,48 cm   Büyük Dönüm 2,720 m² Yarda (Yard) = 3 Ayak 91,44 cm   1 Hektar 10,779 Dönüm İngiliz Mili (Kara) = 5380 Ayak 1.609,3 m   Cerip (Hektar) 10.000 m² İngiliz Mili (Deniz) = 6080 Ayak 1.853 m   İran Fettani 183.000 m² Türk Mili 1.895 m   Mısır Fettani 4.200 m² Fransız Mili 7.852 m   Mimari Arşın Kare 0,574 m² Alman Mili 7.500 m   Çarşı Arşın Kare 0,462 m² Rus Mili 7.467 m   Endaze Kare 0,422 m² Yunan Mili 10.000 m   Mil Kare 2.589 km² Coğrafi Mil 7.200 m   Acre (Eykir) 4.047 m²       Yarda Kare 0,8361 m²       Ayak Kare 9,290 dm²       Inch kare 6,452 cm² Diğer Hacim Ölçüleri  İstanbul Kilesi  37 litre   Long Ton (İngiliz) = 2240 Libre  1016,047 kg Dolu (Yarım)  18,50 litre   Ons (Ounce-Sıvı)    0,030 litre Sinik  9,25 litre   Pint (İngiliz)  0,568 litre Yarda Küp   0,764 m³   Pint (Amerikan)    0,473 litre Ayak Küp = 28,316 dm³  0,028 m³   Quart (Amerikan) 0,946 litre Inch Küp  16,387 cm³   Gallon (İngiliz)    4,546 litre Libre Ton = 2240 libre  1016,05 kg   Gallon (Amerikan)  3,785 litre Libre (pavund) = 16 ons  453,60 gr   Bushel (Amerikan)  35,238 litre Ons (Ounce) = 1/16 Libre  28,350 gr   Bushel (İngiliz)  36,35 litre  Grain 0,65 gr   Baril 119,22 litre Short Ton (Amerikan)= 2000 Libre  907,180 kg  
2 5 2