Cevaplar

2012-10-11T21:35:16+03:00

 

Dil insanın anlatma yetisi çevresinde oluşan anlaşma araçlarının en kullanışlı ve gelişmiş olanıdır. Her-şeyden önce dil iletişim anlatma ve anlama aracıdır. İletişim birlikte yaşamanın temelidir. İletişim olmaz­sa insanlar bir araya gelerek toplum oluşturamazlar. Anlaşma olmadan toplumdan söz edilemez. Anlaşmak için de anlatmaya ihtiyaç vardır. Anlaşma anlatma iletme bir bütündür.

 

Doğadaki canlılar kendilerini korumak varlıklarını sürdürmek için bazı yetenek ve güçlerle donatılmış­tır. Bazılarının "beden gücü. bazılarının görme duyusu bazılarının koku alma duyusu gelişmiştir. Bazıları çok ürer bazıları daha hızlı koşar. İnsan da anlaşma yetisiyle donatılmış bir varlıktır. İnsanın her türlü ileti­şimini bu yeti çevresinde düşünmek gerekir.

 

Dilden önce bazı işaret ve seslerle insanlann kendi aralarında iletişimi sağlayarak anlaşma sağladıkları bilinmektedir. Günümüzde de dil dışında başka araç ve durumlarla anlaşma sağlandığı bilinmektedir. An­cak hiç şüphesiz en gelişmişi ve kullanışlı olanı dille gerçekleştirilen iletişimdir. İletişim bir bilginin niyetin duygunun düşüncenin göndericiden alıcıya iletilmesidir. İnsanlar arasında iletişimin gerçekleşmesi için gön­dericiyle alıcı arasında ortak bir işaret sisteminin kullanılması gerekir. Her dil onu konuşan insanlann tari­hî oluş içinde oluşturdukları doğal bir şifre sistemidir. Kendine özgü söyleyiş tonlamaları ve kuralları vardır.

 

1 3 1
En İyi Cevap!
2012-10-11T21:38:17+03:00

Dil hem kültürmüzü hemde toplumu olusturn önmli bir unsurdur.Dil olmassa duyqularımızı ve isteklermizi anlatamayız.Dil iletişimde en önmli etkenlerden biri olup hayatımızı kolaylatırır.İletişimde jest ve mimiklerle yetinmeyip dilimizi kullnrk dha iyi ileyişim kurarız.Bi toplumu olusturan yada kuran dildir.

 

 

Bu kadar yetmezse dha bulurum :)

 

1 5 1