Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-11T21:41:26+03:00

4)  Dalton Atom Teorisindeki Eksiklik ve Hatalar :

1. Bir elementin bütün atomları aynı değildir. O dönemde nötron tanecikleri tespit edilemediği için izotop atomların farkına varılamadı. Bir elemente ait bütün atomların proton ve elektron sayısı aynı olmak zorundadır. Nötron sayısı farklı olsa da aynı elemente aittir, fakat farklı atomdur.

2. Atomların içi dolu değildir. Aksine boşluklu yapıya sahiptir.

3. Bilinen en küçük parçacık atom değildir. Günümüzde atom çekirdeğini oluşturan 70 çeşit parçacığın var olduğu ve bunların bilinen 50 hareketinin olduğu ifade edilmektedir.

4. Bir elementin bütün atomları aynı olmadığı gibi bir bileşiğin 

0
2012-10-11T22:03:53+03:00

Dalton Atom kuramı 3 varsayıma dayanır;

1. Elementler Atom adı verilen ufak bölünemeyen taneciklerden oluşmuştur. Atomlar kimyasal tepkimelerde oluşmazlar ve bölünmezler.

2. 1 elementin bütün atomlarının kütlesi ve diğer özellikleri eşdeğer, diğer elementlerin atomlarından farklıdır.

3. Kimyasal 1 bileşik 2 veya daha çok elementin yalın 1 oranda birleşmesi birlikte oluşur.

Dalton atom teorisi kimyasal değişme konularının da daha iyi tanımlanmasına imkân sağlar:

0