Cevaplar

2016-09-23T21:34:50+03:00
•İnsanların iletişim kurmak, kendilerini ifade etmek amacıyla; biçim, anlatım ve noktalama işaretleriyle bir araya getirdikleri yazılı cümleler topluluğuna metin denir.

•Metni oluşturan özellikler bağlaşıklık ve bağdaşıklıktır.
♢Bağlaşıklık: Sözcüklerin ve cümlelerin dilbilgisi kurallarına göre düzenlenmesidir.
♢Bağdaşıklık: Sözcük ve cümlelerin metinde oluşturduğu anlam bütünlüğüdür.

•Yani kısaca bağlaşıklık dilbilgisi kuralları, bağdaşıklık ise metnin anlam bakımından bir bütünlük oluşturmasıdır.

~Edebi metinleri diğer metinlerden ayıran özellikler~
•Edebi metinlerin amacı bilgi vermek değildir.
•Edebi metinler, gerçeği dönüştürerek yansıtır.
•Edebi metinlerde mecazlar ve yan anlamlar vardır.
•Edebi metinler kurmaca metinlerdir.
•Edebi metinlerde dil, şiirsel işleviyle kullanılır.
•Edebi metinler yazıldıkları dönemin özelliklerinden ve o dönemdeki her türlü gerçeklikten belirli ölçüler içerisinde yararlanırlar.

Kolay gelsin ^^
1 5 1