Cevaplar

2012-10-11T22:41:57+03:00

Divan Edebiyatı Öğretici Metinleri 

1. Münacat, methiye, dua gibi bölümlerden olu­şan klasik, bir yapı
2. Genellikle dinî, tasavvuf i, ahlaki, tarihî konular
3. Arapça ve Farsça tamlamalar, söz sanatları ve uzun, seçili cümlelerden oluşan süslü bir dil, an­latım
4. Düşünce ve duygularda bireysellikten uzak durulması
5. Siyer, tarih, menkıbe, siyasetname, seyahat­name gibi klasik türler etrafında gelişmesi
6. Devlet adamlarına ve ulema sınıfına hitap etmesi 

Tanzimat Dönemi Öğretici Metinleri 

1. Makale, tenkit gibi türler kullanılır.
2. Genellikle adalet, eşitlik, hak, hukuk gibi kav­ramlar etrafında eser verilir.
3.Dil, eski edebiyatın dili gibi ağır değil, halkın anlayabileceği oranda sade ve anlaşılırdır.
4. Düşünce ve duygularda toplumun yararı ön plandadır.
5. Gazete etrafında şekillen bir edebiyat anlayışı.
6. Halka hitap edilmesi.


0