Cevaplar

2012-10-11T23:04:19+03:00
Geçmiş Zaman 

Türkçe'deki geçmiş zaman -mış -miş -muş -müş -di -du gibi eklerin eklenmesiyle sağlanmaktadır. Bu zaman iki gruba ayrılmaktadır. -mişli geçmiş zaman; -miş ve türevi ekler getirilerek oluşturulmaktadır ve cümleye duyulmuşluk anlamı katmaktadır. -dili geçmiş zaman ise; -di ve türevi ekleri almaktadır ve cümleye görmüşlük anlamı katmaktadır. Eklerde sessizin sertliğine göre değişiklikler gözlenmektedir. Örneğin; git- eylemine -di eki geldiğinde sonda yer alan t harfi nedeniyle ekteki d harfi t harfine dönüşür ve gitdi yerine gitti olarak yazılır. Benzer bir durum ünlü harflerde de gözlenmektedir. Örneğin; ol- eylemine -di eki getirildiğinde bu sefer fiil kökündeki sesli harften ötürü; sözcük oldi yerine oldu şeklinde yazılır.[12]

Şimdiki Zaman

Türkçede şimdiki zamanlı bir cümle kurabilmek için fiil kökünün sonuna; -ıyor -iyor -uyor -üyor veya -yor eklerinden uygun olan birini getirmek yeterlidir. Çoğu zaman bir eylemdeki sesli harflerin yapısı gelecek ekte belirleyici olmaktadır. Örneğin; ol- eylemini şimdiki zamana çevirmek için olyor veya oliyor şeklinde değil; oluyor şeklinde yazılmaktadır.

Gelecek Zaman

-ecek-acak eklerinin gelmesiyle oluşturulur.

Genis Zaman

Türkcede genis zaman fiil kökünü sonuna -ir -ir-er -ar-ur eklerinden biri getirilerek olusturulur. Fiil kökü sesli bir harf ile bitiyorsa ayrica kök ve ek arasina -l harfi eklenir.  
0
2012-10-11T23:12:38+03:00

future tence = gelecek zaman be going to ve will getirilerek olur

 

simple past tence = geçmiş zaman sonuna ed getirilerek olur örnek:she wanted to go home (eve gitmek istedi) 

 

past continuous tence = şimdiki zaman was : am ve is bağlantı fiillerinin

                                                           were : are bağlantı fiillerinin  gecmiş zaman( simple past tence ) biçimleridir

0