Cevaplar

2012-10-11T23:53:53+03:00


Eşit kollu bir terazinin kefelerinde Şekil-1'deki cisimler varken binici
4. bölmeye,Şekil-2'deki cisimler varken binici 6. bölmeye getirilerek yatay
denge sağlanılıyor.

Binicinin bir bölme yer değiştirmesi 2 grama karşılık geldiğine göre,Y cisminin
kütlesi kaç gramdır?ÇÖZÜM:

Şekil-1 için:
x+y = z+4.2 => x+y = z+8

Şekil-2 için:

z+y = x+6.2 => z+y = x+12

eşitliklerini yazabiliriz.

Alt alta toplarsak:

x+y = z+8
z+y = x+12

Karşı taraflarda duran z ile x'ler birbirini götürür.

2y=20

y=10 olur.

4 3 4