Cevaplar

2012-10-12T00:07:41+03:00
Bilim ve teknik insan hayatını etkileyen, değiştiren, insan hayatına yön veren yenilikleri, gelişmeleri içerir. Değişen insan yaşamı, değişiklikleriyle edebi eserlerde yer alır. Bir toplumun bilim-teknikteki seviyesini, yazılan edebî metinlere bakarak tahmin edebiliriz.Bilim ve teknikteki gelişmeler, edebiyatın gelişmesini de etkilemiştir. Örneğin, matbaanın bulunması, herkesin edebî eserlere ulaşımını kolaylaştırmış, gazetenin çıkarılmasına zemin hazırlamış; bu da gazete çevresinde oluşan edebî metinlerin oluşumunu sağlamıştır. 20. yüzyılda "fütürizm" (gelecekçilik) akımına mensup sanatçılar edebiyatı tamamıyla teknolojik gelişmelerin bir anlatım aracı olarak görmüşlerdir.
1 5 1
2012-10-12T02:44:16+03:00
Edebiyat Ile Felsefe Arasındaki İlişki İnsanların en Önemli'de ÖZELLİĞİyeteneğidir Düşünme. Tarsus'a BIR Yaşamsürebilmeleri for, işlerini başarılı bir sekilde yapabilmeleri for düşünmeye, düşünceye ihtiyaçlarıvardir. Işte BIR yazarın da edebî metin Ortaya koymasında onun düşünceleri ÖN plana cikar. Edebiyat Ile Coğrafya Arasındaki İlişki


Onun edebî metnin - özellikleOlay ve makarnalık metinlerinin - Önemli'de unsurlarından Biri de yerdir.Olaylar, Birmekânda Ortaya cikar ve o mekânınizlerini TAŞIR Yetkileriniz. Böylece, Coğrafya Edebiyat uzerinde etkili Olur. Bazi edebî metinlerin yazılış amacı, belli BIR coğrafi bölgeyi tanıtmaktır. Gezi Yazıları, egzotik Romanlar met türden eserlerdir; verilir.And onu twoBilim Click de Önemli'de kaynaklardır.

Edebiyat Ile Bilim-Teknik Arasındaki İlişki


Bilim ettik Teknik human hayatını etkileyen, değiştiren, human hayatına Yön tase yenilikleri, Gelişmeleri içerir. Değişen human Yaşamı, değişiklikleriyle edebi eserlerde yer Alir. Bir'in toplumunBilim-tekniktekiseviyesini, yazılan edebî metinlere bakarak tahmin edebiliriz. Bilim ettik tekniktekiGelişmeler, edebiyatın gelişmesini de etkilemiştir.

Edebiyat Ile Sosyoloji Arasındaki İlişki


Sosyoloji, insanların TOPLUM içindeki davranışlarını Zaman ettik mekâna Bagli olarak gözlemleme Yoluylaaraştıran, Objektif sonuçlara ulaşmaya çalısan, Yani nedir sosyalOlayları inceleyen BIR Bilim dalıdır.AyşeBilim dalının İlgi ALANI nedir sosyal çevredir.

0